terapi - psykologi - psykoterapi - udviklng - individuel terapi

Skab et liv i balance

Alle mennesker kommer oplever udfordringer i livet og det kræver mod at tage kontakt med en der kan hjælpe dig. At du læser dette viser at du allerede er ved at tage første skridt til at arbejde med dine udfordringer og få mere balance i livet.

At være i balance betyder ikke at alt i dit liv er perfekt. Balance handler om at kunne balancere udfordringer og glæder på en måde som skaber overskud i tilværelsen.

Med psykoterapi kan du arbejde med dig selv og din indre balance. 

ID-psykoterapi øger din selvbevidsthed og motiverer dig til at gå på opdagelse i dig selv og udfolde dit fulde potentiale.

Individuel terapi

Individuel terapi tager udgangspunkt i dig og er en god hjælp til dig der sidder fast i en problemstilling som begrænser dig i at udfolde dit potentiale og leve det liv du ønsker. Individuel terapi er også godt til dig der er ramt at stress, angst, depression o.lign.

Med terapi kan du få indsigt i de bagvedliggende årsager til de udfordringer du står i. Terapien kan bevidstgøre dig om hvorfor du handler eller reagerer som du gør

Jeg støtter dig i din udvikling med respekt og omsorg for dig og din historie. 

I terapien arbejder jeg bla med tegning, drømme, gulvarbejde, opstilling og mindfulness.

Alle terapiforløb tager udgangspunkt i dig og det du oplever samt i det der sker i relationen mellem dig som klient og mig som terapeut.

Nærvær er essens i et terapiforløb hos mig. At være til stede med klienten og det klienten kommer med er alfa og omega; det er her klientens ubevidste mønstre kan blive bevidstgjort. 

“Jeg vil gerne have nogle værktøjer til at få det bedre”. Den sætning kan jeg ofte møde når jeg taler med mennesker om at få mere balance i livet. Værktøjerne har du allerede, du skal blot opdage potentialerne for at bruge dem og hvilke du skal bruge. Terapi handler i første omgang om at blive bevidst om sine egne tanker, følelser, handlinger og livsvilkår. Før du bliver bevidst kan du ikke flytte dig fra dét der var til noget nyt. Derfor er bevidsthed første skridt på din rejse mod personlig udvikling.

Du er velkommen i terapi hos mig.  

Temaer i terapi

Der kan være mange grund til at opsøge terapi. Jeg har bla erfaring med

Kontakt mig her