Børn og unge i mistrivsel

Antallet af børn og unge, der mistrives af den ene eller den anden årsag, vokser – og de bliver yngre og yngre, de der har behov for hjælp.

At børn/unge er i trivsel betyder større sandsynlighed for, at de også vil trives, når de bliver voksne. Jo før der kan sættes ind med hjælp jo bedre – og billigere (i det lange løb). 

Jeg har som lærer selv erfaret at flere og flere børn og unge har behov for hjælp. Det kan skyldes lavt selvværd, mobning, stress, angst, depression, ensomhed, kønsidentitet, spiseforstyrrelser, sensitivitet, høj begavelse – ja høj begavelse kan i høj grad også være medvirkende årsag til mistrivsel (læs mere om høj begavelse her).

Alle disse problematikker er jeg som psykoterapeut uddannet til at arbejde med.

En tryg relation

Min oplevelse er, at børn/unge føler sig trygge og lyttet til hos mig. Dermed er der grobund for udvikling. En tryg relation er første skridt til udvikling – tænk bare på det nyfødte lille barn, som netop har brug for den trygge relation til forældre for at kunne udvikle sig sundt.

Uanset alder er den trygge relation alfa og omega for, at vi tør åbne os for en terapeut/psykolog/behandler.

Jeg har talt med flere elever, som hellere ville tale med mig end psykologen. De syntes psykologen stillede nogle underlige spørgsmål. Jeg tror psykologen har stillet ganske relevante spørgsmål. Spørgsmålet er, om der er blevet etableret en relation til barnet/den unge, så vedkommende har følt sig tryg og haft mod på/lyst til at fortælle om de svære ting?

Mig og dit barn

Terapi hos mig

Nu er det ikke sådan, at bare fordi jeg er tidligere lærer og nu psykoterapeut, så åbner børn/unge sig for mig på et splitsekund – nej, ting tager tid. Når et barn/en ung skal arbejde med dybe sår i sig selv, så skal der være tid til at etablere den trygge relation, så de tør tage fat om det, der er svært, sammen med mig.

Afhængig af hvad problematikken er kan terapien være af kortere eller længere tid. Nogle gange er der behov for at holde en (længere) pause, hvorefter barnet/den unge måske vender tilbage efter 1 eller flere år, fordi vedkommende er klar til at arbejde videre med de ting, der fylder. Det vigtigste er relationen.

Potientialet

Jeg har den største respekt for børn og unge, både de der er i mistrivsel, og de der har det godt. Alle besidder de masser af potentiale, og de skal ud og stråle som de sole, de er.

Relation

Jeg arbejder i relationen, dvs jeg arbejder med, hvad der sker mellem barnet/den unge og jeg. Fx kan jeg spørge: er det okay, at jeg spørge til, hvordan du har det? Hvordan har du det med at sidde her sammen med mig? Stillede jeg et svært spørgsmål nu? Vil du gerne lade være med at svare? El.lign Uanset hvad klienten svarer, så er der plads til svaret. Det medvirker til at barnet/den unge bliver bevidst om sig selv, sine behov, relationer, grænser osv. 


Jeg bruger også andre tilgange udover kognitivt arbejde. Fx kan jeg spørge om barnet/den unge kan tegne oplevelsen/en følelse el.lign. Nogle vil sige nej, og det er helt ok. Så er det en anden metode der passer til dem. Jeg kan også bruge papir, hvor jeg skriver fx navne på personer der bliver talt om. Barnet/den unge skal placere papirerne med navne på ifht. hinanden. På den måde får barnet/den unge mulighed for at se tingene (og sig selv) fra et andet perspektiv – problematikken kan blive eksternaliseret.

Jeg er altid undersøgende på, hvad der giver mening for det barn/den unge, jeg har i terapi, og min erfaring er, at børn/unge godt kan lide min måde at spørge på og arbejde med dem på. De kan også godt lide, at de må sige, når noget ikke fungerer for dem. Generelt oplever jeg, at de vågner og bliver nysgerrige og klogere på sig selv – og så bliver de modige, for de går ud og ændrer på tingene i praksis.

Hvorfor vælge mig?

Systemet henviser til psykologer og hos psykologer kan I med en henvisning får tilskud – I kan også møde ventetider. Psykolog er en beskyttet titel dvs. vi ved at vedkommende har læst på universitet og taget en godkendt eksamen. 

 

Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel. Men der findes også godkendelse af psykoterapeuter. Fx kan jeg som psykoterapeut blive medlem af Dansk Psykoterapeutforening og må skrive MPF på mit visitkort/hjemmeside o.lign. Der er stilles krav til den enkelte uddannelse, og der er en række krav, jeg, som terapeut, skal opfylde for at blive medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Mesterlære

Jeg plejer at sige, at en psykoterapeut er en håndværker – en der har været i mesterlærer. 

Sammen med 4 års uddannelse inden for forskellige teoretiske retninger og en efterfølgende certificering med censor (svarer til eksamen) har jeg over 100 timers egen terapi, jeg har haft træningsklienter undervejs i uddannelsen og har modtaget supervision. Supervisionen modtager jeg fortsat, da det er en vigtig del af at have klienter. 

Læs mere om forskellen på psykoterapeut og psykolog.