Højt begavet

Ca 10% af befolkningen har en IQ på over 120 og er født med et potentiale for at blive rigtig dygtige til det der interesser dem. Ca 5% af befolkningen har en IQ på over 130, disse børn kræver ofte noget særligt af dem der underviser dem og er i deres omgivelser. At være højtbegavet er ikke det samme som at man altid klarer sig godt og får høje karakterer i skolen. En del højtbegavede er i mistrivsel i en eller anden grad, fordi de ikke bliver mødt med det potentiale og de udfordringer, det har. Nogle opdager først, når de bliver voksne eller når de får børn, at de er højtbegavede.

Tegn på Høj begavelse

Information om eksamensangst

Højtbegavet og diagnoser

Alle højt begavede kan ikke skæres over én kam; nogle får høje karakterer i skolen, andre mistrives der, nogle er ordblinde, har ADHD eller andre diagnoser samtidig med den høje begavelse. Nogle er visuelt begavet andre musikalsk begavet.At være højt begavet er ikke en diagnose. Det er en måde at opleve og opfatte verden på som er anderledes end gennemsnittets måde at opleve verden på. Ca 2-5% ligger højt i normalfordelingskurven intelligensmæssigt. Lige så vel som de, der er i den lave ende af kurven har brug for en særlig opmærksomhed, har de der ligger i den høje eller ekstremt høje ende af skalaen også brug for en særlig opmærksomhed – desværre er der meget få, der har kendskab til det. Høj begavelse er arveligt.

Samtaler

Jeg tilbyder samtaler med dig der tror eller ved du er højtbegavet – det kan være både børn, unge og voksne. Hos mig vil du føle dig mødt som menneske og jeg kan støtte dig/jer i de udfordringer I står med, det kan være ifht. skole, uddannelse, arbejde, kammerater og/eller familie. OBS: jeg tester ikke for høj begavelse, men har I behov for det, kan jeg hjælpe med henvise til nogle, der er uddannet til det. Det er ikke et krav, at du er testet højtbegavet for at tale med mig