Mine ekspertise område

Stress

Stress er således ikke en sygdom men en belastningstilstand eller ubalance som hvis den står på i længere tid kan medføre sygdomme som blodpropper, hjertekarsygdomme og depression.

Angst

Angst er kroppens alarmberedskab og vurderes til at være den hyppigst forekommende psykiske lidelse i Danmark og flere og flere henvender sig til psykologer, psykoterapeuter og lægen med angst.

Særligt sensitive

En skoledag eller en arbejdsdag kan være udfordrende fordi du påvirkes af lysets styrke, temperaturen og stemningen m.m. Dit sanseapparat kommer nemt på overarbejde og du kan være meget træt eller udkørt når du får fri – også efter en kort dag.

Eksamensangst

Eksamensangst kaldes også præstationsangst. Præstationsangst er frygten for at begå fejl, når du skal præstere. Det kan handle om, at du har store forventninger til dig selv og at du ikke kan indfri de forventninger – fordi de ikke er realistiske.

Introvert

Introvert og ekstrovert er de begreber som C.G. Jung bruger om en persons indstilling til omverdenen. En introvert person relaterer til sit eget indre og henter energi ved at være alene. Det betyder fx, at når du har været sammen med mange mennesker og dermed været udsat for meget stimuli, har du brug for at lade dine batterier op igen – og det gøres bedst alene.

Højtbegavet

Ca 10% af befolkningen har en IQ på over 120 og er født med et potentiale for at blive rigtig dygtige til det der interesser dem. Ca 5% af befolkningen har en IQ på over 130, disse børn kræver ofte noget særligt af dem der underviser dem og er i deres omgivelser. At være højtbegavet er ikke det samme som at man altid klarer sig godt og får høje karakterer i skolen.