Hvem er jeg

Jeg er uddannet psykoterapeut ved ID Academy, som er en 4 årig statscertificeret uddannelse, der også indeholder mindfulness og coaching redskaber. 

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening som repræsenterer psykoterapeuterne i Danmark. Dermed må jeg bruge betegnelsen Psykoterapeut MPF, som er en beskyttet titel og klientens garanti for, at terapeuten har de kompetencer, der skal til for at give den rette behandling.

Som ID psykoterapeut kan jeg hjælpe mennesker med de mest almindelige følelsesmæssige og sociale udfordringer. Det gør jeg med integral bevidsthed og viden om de syv psykologiske retninger. Jeg anvender metoder som opstilling, gulvarbejde, tegning, drømme, mindfulness og spiritualitet.

Mine Områder

Mentaliseringen

Jeg arbejder også mentaliserende. Det betyder, at jeg er nysgerrig på din måde at opfatte dig selv og verden på. Du siger fx, “jeg skal bare tage mig sammen og lade være med at være så sur”. Jeg spørger så, "hvad det vil sige at tage sig sammen?" Ved hjælp af forskellige metoder undersøger vi sammen, hvilke tanker og følelser, der ligger bag, og hvordan du indgår i relationen. Når du opnår bevidsthed om dine tanker, følelser, behov og bagvedliggende bevæggrunde, opstår der motivation for at skabe forandring.

Relationen

Relationen er vigtig. For at du kan føle dig tryg nok til at komme med det du har på hjertet, skal en tryg relation etableres. Jeg er altid nysgerrig på at møde det menneske, der kommer ind af min dør. Jeg har en lethed i min måde at være på og giver dig tid til at lære mig at kende. Jeg har arbejdet med mennesker i over 20 år og formår at skabe en tryg relation til dem, der træder ind af min dør. Jeg lytter og giver plads til dig

Privat

Privat er jeg solomor til en pige 5 år og bor i Holbæk. Jeg er 46 år, mediterer og dyrker yoga. Jeg er glad for at komme ud i naturen, både i skov og ved vand. I naturen bliver hjernen og kroppen luftet i gennem og der skabes ny energi.

Faglig baggrund

Jeg starte i 1998 med at arbejde i ungdomsskole. Det var første gang jeg stiftede bekendtskab med unge der var udfordrede på den ene eller den anden måde; misbrug, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, lavt selvværd og angst.

I 2001 blev jeg færdiguddannet som lærer og har arbejdet i udskolingsregi frem til 2021. Min erfaring fra ungdomsskolen gjorde, at jeg valgte at blive udskolingslærer, primært efterskolelærer. Jeg har også arbejdet med mellemtrin og indskoling og jeg har arbejdet rehabiliterende med ældre.

I min praksis har jeg især arbejdet med angst, lavt selvværd, spiseforstyrrelser, særligt sensitive, depression og personlig udvikling. Uanset hvad du kommer med, vil du opleve personlig udvikling, men nogle opsøger også terapi netop når de er i balance fordi de mærker en lyst til at udvikle sig. Det kan være behovet for at arbejde ind i det spirituelle felt. Som ID terapeut kan jeg også møde dig i det.