Supervision

supervision med andre øjne

Med andre øjne

Jeg er blevet spurgt hvad supervision er. Supervision er at se med andre øjne; dvs du får en andens øjne på den klient du står med. Det er en mulighed for at se det hele lidt fra oven.

Supervision

Supervision er et fantastisk redskab.

Når jeg som terapeut er i supervision omtaler jeg mine klienter anonymt. De beskrives fx ved køn og alder og fx familieforhold i det omfang, det er relevant. Jeg beskriver, det tema jeg finder relevant for klienten fx ensomhed eller vrede, og hvordan det kommer til udtryk. Supervisor spejler det han/hun kommer i kontakt med ved at lytte og observere. Han lytter til mine ord, han observerer mit kropssprog og fortæller hvad hvad han/hun mærker i sig selv. På den måde får jeg øje på nye arbejdspunkter og nye vinkler på et tema hos såvel klient som mig selv.

Supervision løfter terapisessionerne til et højere niveau, og jeg dygtiggør mig samtidig.

Supervision og relationer

Supervision er relevant for alle og i alle fag – nogle fag er mere indlysende end andre; fx pædagog, lærer, sagsbehandler, sygeplejerske og i hjemmeplejen, hvor relationsarbejde indgår som en fast del af arbejdet. 

Hvis alle i højere grad fik personlig supervision, som terapeuter gør, ville det løfte såvel personale som dem, der arbejdes med. Supervison gør dig klogere på hvor og hvordan din egen fortælling påvirker og spiller ind i relationen til andre. 

Eksempel

Supervision vil gøre dig som professionel bevidst om, hvornår din egen fortælling farver den måde, du udføre dit arbejde på, og det kan hjælpe dig til ikke at lade din egen historie fylde i arbejdet.

Vi har alle i vores arbejde fortalt om, hvordan vi selv løste et problem, men har du fået supervision på, hvordan det skal hjælpe den, du taler med, at fortælle historien?

Et eksempel: en sagsbehandler og sidder med en borger, som har svært ved at finde vej i uddannelsessystemet. Sagsbehandleren fortæller, hvordan han selv gjorde, da han stod i den situation.  

Hvordan vil det hjælpe borgeren at høre om, hvad sagsbehandleren gjorde? 

I de færreste tilfælde vil det være en hjælp. 

Hvis sagsbehandleren i stedet lytter aktivt, til det borgeren fortæller, og stiller åbne spørgsmål især til det, der ikke bliver sagt, og det der bliver fortalt mellem linjerne (hvilket er en kunst at lytte ind til), så vil borgeren blive nødt til i højere grad at tage aktivt del i processen og reflektere over sin situation. Det giver borgeren en helt anden indsigt i den situation vedkommende står i end det gør at lytte til sagsbehandlerens vej gennem uddannelsessystemet.

Det er naturligvis ikke forbudt at dele egen erfaring, men gør det med måde og spørg om det vil være okay, for den du taler med, at du deler din egen historie.

Familier og supervision

Supervision kan også være en hjælp for familier, hvor noget er gået i hårknude. Det kan være du som forælder er blevet godt og grundigt irriteret over noget dit barn gør (eller ikke gør) og tingene derfor er spidset meget til. Du bliver måske vred og råber og smækker med døren eller truer dit barn med at, hvis ikke…..så tager jeg din telefon el.lign.

Det kan være uenighed omkring, hvordan I skal håndtere jeres barn/børn. Fx hvis barnet er omkring teenageårene; hvad skal det have lov til, og hvilke krav kan I stille.

Det kan være bekymring for et barn, I er måske i tvivl om barnet er i trivsel, eller hvad det er, barnet reagerer på – ofte kan skolen hjælpe med, hvad de oplever, men det er ikke altid tilstrækkeligt.

Det er en kæmpe hjælp at få andre øjne på det, I oplever, som udfordrer jer. Det kan i løbet af kort tid give ro på den situation I står i, og hjælpe jer alle videre på en positiv måde.

Egen erfaring

Jeg bruger også supervision privat. Jeg er alene med min datter, så jeg har kun mine øjne på hende og os. Ingen kan se sig selv fra et tredjepersonsperspektiv. Jeg finder stor taknemmelighed i, at jeg netop kan tale med en udefrakommende, om de udfordringer jeg oplever. Dermed kan jeg blive ved med at være den bedste mor for mit barn.

Serviceeftersyn

Bilen skal til service jævnligt; hvornår giver I jeres familie et serviceeftersyn? Det er helt almindeligt, at folk sørger for at deres bil kommer til service, den har jo været dyr, er dyr i brug og skal helst holde længe. Det vil også være rart at kunne få mest muligt for den, hvis den skal sælges på et tidspunkt.

Hvad med familien? Mange synes det er for dyrt at gå i terapi eller til familiebehandler o.lign. Kan din familie gøres op i penge? Hvor længe skal de sunde familierelationer holde? Jamen kører det ikke bare af sig selv, vi er jo familie. Nej, det gør det ikke – der er mange, der kan tale med om familiemæssige udfordringer. Familien har i lige så høj grad brug for et “serviceeftersyn” med jævne mellemrum som bilen har.

Familiesamtaler

Alle familier har gavn af familievejledning/familieterapi/familiesamtaler. Det kan være 3-4 samtaler er nok til at løfte jer videre. Det kan også være, at I føler et behov for jævnligt at opsøge vejledning for at blive i den positive udvikling I oplever, det giver. 

Jeg tilbyder familiesamtaler. I en familiesamtale vil I opleve at det netop er en samtale hvor jeg også bruger mine mange års erfaring som lærer – jeg vil inddrage de terapeutiske metoder, som jeg finder relevante for at hjælpe jer til, at I kan se jeres udfordring i et andet lys. Målet er at vejlede jer som familie til at opnå ro og udvikling på alle fronter.

I en familiesamtale kan I komme én forælder eller begge forældre. For én forælder er prisen 650 kr for 60 min, hvis begge kommer er prisen 800 kr. Er der behov for. at jeg kommer ud i hjemmet aftaler vi en pris ifht. opgavens omfang.

Læs også

Supervision

Med andre øjne Jeg er blevet spurgt hvad supervision er. Supervision er at se med andre øjne; dvs du får

Læs mere

Glutenfri

Glutenfri kost er en omvæltning fra det vante. Jeg har i et stykke tid fordybet mig i hvilken betydning det

Læs mere