Den visuelt-rummelige tænker

Den visuelt-rummelige tænker

 

I forbindelse med at jeg beskæftiger mig med højtbegavede har jeg fordybet mig i den visuelt-rummelige tænker. 

I den forbindelse vil jeg nævne at det ikke kan konkluderes om du er højtbegavet ud fra at du er visuelt-rummelig tænker.

Men en del højtbegavede er visuelt-rummelige tænkere – andre er er ikke eller er både visuelt-rummelige og verbale-tænkere.

De første år

Når vi bliver født er vi via den visuelt-rummelige sans. Små børn kender ikke ord og sætninger men oplever i billeder og med sanserne 

Efterhånden som børn vokser op lærer de at tale og at der er lyde tilknyttet til det de ellers har opfattet i billeder – sand (billedet af sand) – s-a-n-d (ordets/bogstavernes lyde). Det er den verbale tænktning de er i gange med at lære og den udvikling fortsætter frem til 12-årsalderen.

Mens børn er små udvikler de en præference for enten visuel eller verbal læring og denne præference forbliver uændret og har indflydelse på deres måde at tænke, lære og arbejde på.

Forskning fra Holland peger på at 10-15% af børn i 12-års alderen mangler tilstrækkelige verbaler evner. Det kan skyldes ordblindhed, lave eller høje kognitive evner, koncentrationsproblemer, AD(H)D, mangelfuld uddannelse m.m.

Hvis der ikke er balance mellem det verbale og det visuelt kognitive kan det skabe udfordringer ifht skole.

Kilde: https://wereldspel.nl/Worldgame-dk/visuel-taenkning/

Den visuelt-rummelig tænker

Den visuelt-rummelige tænker ser helheden: de ser skoven ikke de enkelte træer. De kan være gode til matematisk analyse men lave bunkevis af fejl i beregninger, fordi det er svært for dem at se på detaljer – og det kan være svært at forstå at detaljerne også er vigtige.

De er bedre til læseforståelse end til at afkode ord. De kan muligvis læse uden at kunne genkende bogstaverne eller vender dem forkert. De har afkodet ordene som billeder.

En læsevenlig håndskrift kan være ikke eksisterende. Det er ikke vigtigt at det er pænt, det er vigtigt at få beskrevet det store billede – helheden. Måske skal det helst også gå stærkt.

Hjælp dem ved at give dem lov til at bruge computeren og det kan også være en hjælp at lære blindeskrift på tastaturet da deres indre billeder dermed kan komme i flow mens der tastes og der ikke skal ledes efter bogstaver. Nogle udvikler deres eget “blindeskrift” system fordi de ikke har lært det “officielle”. Det er der som udgangspunkt ikke noget galt i, men det kan være det medfører en arbejdsstilling, der ikke er så hensigtsmæssig på sigt. Når begge hænder danser over tastaturet og er i balance/ikke skal bevæges uhensigtsmæssigt på kryds og tværs af tastaturet giver det en bedre arbejdsmetode.

Det er højre hjernehalvdel der dominerer den visuelt-rummelige tænker. De har deres eget indre landkort (forestil dig et spindelvæv) som de sætter ny information ind i for at forstå det. Visuelt-rummelige tænkere skaber deres eget indre landkort, hvor ny viden skal sættes ind i en større helhed for at de har indlært det. Kan de ikke få det til at passe ind så det giver mening (mening for dem vel at mærke – ikke nødvendigvis for dig eller andre. Men vær nysgerrig på at spørge ind til det – så vil du blive klogere på deres indre univers og forståelse af verden). Når først de har placeret en viden i deres indre landkort, så bliver den også hængende. Visuelt-rummelige tænkere har behov for mere TID, de sætter ting sammen uden vejledning, de er fantasifulde, elsker computeren, og har top-down perspektiv. 

For at få dem til at lære er du nødt til at få dem til at visualisere. 

De lærer holistisk frem for trin-for-trin og behandler information i billeder. Disse billeder er forbundet med hinanden i et indre komplekst netværk. De indsamler og bearbejder information hurtigt og kreativt gennem associationer. De har et stort overblik og forstår nemt komplicerede problemstillinger.

Den verbal tænker

De undervisningsmetoder mange skoler anvender henvender sig ofte til verbale tænkere. Der er trinvise forklaringer, gentagelser og deltajerne før helheden.  Det fungerer godt for den verbale tænker der lærer et bogstav af gangen og efterfølgende begynder at sætte dem sammen til ord, så sætninger osv. Den verbale tænker ser fx ordet T-R-Æ hvor den visuelle ser et træ. 

De går sekventielt til arbejdet; læser opgave instruksen, finder værktøjet, og går i gang med første punkt på dagsordene/i opgaven og arbejder sig struktureret igennem. 

Den verbale tænker fokuseret på detaljer.

Venstre hjernehalvdel dominerer den verbale tænker. 

Fungerer godt for en verbal tænker:

At skulle aflevere en opgave på en bestemt tidspunkt

Lære udenad

Vise sit arbejde et skridt af gangen og ikke bare løsningen

Pæn, læsbar håndskrift

Korrekt stavning

Punktlighed 

God til at organisere

Men det er faktisk kun ca 25% der er verbale tænkere (har en stærk præference i at bruge venstre hjernehalvdel)

Ca 42% bruger begge hjernehalvedele lige meget.

Ca 1/3 er visuelt rummelige tænkere (har en stærk præference i at bruge venstre højre hjernehalvdel)

Kilde: https://www.gifteddevelopment.org/visual-spatial

Lyn-“test”

Er du blevet nysgerrig på om du har højre eller venstre hjernehalvdel som præference; så kan du prøve denne lyn-“test”. Husk at test på nettet ikke er ensbetydende med at det er facit. Mange ting spiller ind i det store billede.

lyn-“test”

Læs også

Supervision

Med andre øjne Jeg er blevet spurgt hvad supervision er. Supervision er at se med andre øjne; dvs du får

Læs mere

Glutenfri

Glutenfri kost er en omvæltning fra det vante. Jeg har i et stykke tid fordybet mig i hvilken betydning det

Læs mere